Wie ben ik

De eigenaar van Foreest Groen Consult B.V

Maarten is afgestudeerd op HBCS, de inmiddels Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (IAHL) in de studierichting: Bosbeheer en Bosbouwtechniek.

Vervolgens bleek het studentenleven erg aantrekkelijk en de hunkering naar kennis groot. Na een ontspannen zomervakantie werd doorgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. De studie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen heeft hij binnen 2 jaar met goed gevolg afgesloten. Het vakkenpakket bestond uit een uitbreiding en verdieping van hetgeen hij in Velp had geleerd.

Na zijn studies en het vervullen van de militairedienst heeft hij diverse functies vervuld.

De eerste werkervaring heeft Maarten opgedaan bij één van Nederlands grootste ingenieursbureaus waar hij diverse beheer- en werkplannen voor bos- en natuurterreinen heeft geschreven. Gelijktijdig is hij betrokken geweest bij de samenstelling van enkele groenstructuurplannen voor enkele grotere gemeenten.

Daarna is hij werkzaam geweest voor een ingenieursbureau dat gelieerd is aan één van Nederlands grootste civiele bouwondernemingen. Hier heeft hij in een team, de invoering verzorgd van het Paver beheersysteem voor vliegveldverhardingen. Dit project voor de Koninklijke Luchtmacht heeft hem op alle start- en landingsbanen van de militaire vliegvelden gebracht. In dezelfde periode heeft hij op de nationale luchthaven Schiphol enige assistentie verleend bij de invoering van hetzelfde Paver beheersysteem.

Na afloop van dit project heeft hij wegens schaarste op de arbeidsmarkt enige tijd gewerkt in de uitvoering bij een middelgroot aannemingsbedrijf. De werkzaamheden bestonden uit het onderhouden van plantsoenen tot het aanleggen van rioleringen en wegen.

De laatste twee en half jaar voor de start van zijn eigen onderneming heeft Maarten gewerkt als boomonderzoeker bij een van Nederlands meest toonaangevende boomverzorgingsbedrijven. Hier heeft hij leren omgaan met een Resistograaf, een hoogwaardig onderzoeksapparaat waarmee inzicht wordt verkregen in de werkelijke houtkwaliteit van een boom. Op veel locaties in Nederland heeft hij vele duizenden bomen visueel beoordeeld en zich op deze wijze bekwaamd in de Visual Tree Assesment methode. Enkele keren heeft hij wijze lessen gehad van Prof. Dr. C. Matheck een van de 'vaders' van de Visual Tree Assement methode.

Naast al dit visueel 'veiligheids' geweld heeft hij onderzoek verricht ten behoeve van grootse verplantingen van monumentale bomen zoals een Plataan aan de Amselveenseweg te Amsterdam en een Linde in het centrum van Apeldoorn. Zuurstof tekorten, verdichte bodemlagen, stagnerend grondwater met alles heeft hij tijdens deze twee en een half jaar als boomonderzoeker, vele malen te maken gekregen.

Een bijzonder onderzoek mag niet onvermeld blijven. Een plataan op het Willemsplein te Arnhem heeft hem drie slapeloze nachten bezorgd. Een van de zware gestelwortels van deze boom bleek, na de eerste nacht graven, het tracé van een in aanbouw zijde tunnel te doorkruisen. Besloten werd deze wortel dieper in de bodem te leggen. Na 22 meter graven was er nog geen einde aan deze wortel gekomen en was deze nog vrijwel even dik. Wel was inmiddels het tracé gekruist. Het vrij gegraven deel van de wortel is vervolgens één meter dieper in de bodem gelegd. De tunnelbak is inmiddels over de wortel heen aangelegd en elke dag rijden vele duizenden automobilisten over deze bijzondere boomwortel. Het is nooit duidelijk geworden waar deze gigant naar toe was gegroeid.

Na twee en een half jaar puur boomonderzoek was het tijd voor iets anders en werden de grenzen verlegd.

Op 1 januari 2000 start Maarten met zijn eigen bedrijf Foreest Groen Consult. Inmiddels heeft hij een uitgebreide klantenkring opgebouwd en zich verbreed in vele disciplines. Voor de ene klant is hij de boomonderzoeker, voor een andere klant de faunaspecialist, een goede beleidsmedewerker, werkvoorbereider of calculator. De veelheid aan werkzaamheden weerspiegelen goed, zijn brede interesse in het vakgebied waarin hij werkzaam is. Met veel geduld en toewijding draagt hij ervoor zorg dat zijn klanten krijgen waarom zij gevraagd hebben. Hierbij geldt altijd het uitgangspunt afspraak is afspraak.

In zijn vrije tijd is Maarten vaak samen met zijn vriendin Jessica en zijn dochters Hester en Franceska te vinden, wandelend door bos en natuurterreinen of zittend in een kano op een van de vele wateren in binnen en buitenland.