Boom Effect Analyse

Een Boom Effect Analyse of kortweg BEA brengt de risico's voor bouwen rondom bomen in kaart. Als op bouwlocaties bomen aanwezig zijn is het raadzaam om de risico's voor de bomen tijdig inzichtelijk te hebben. Met veelal eenvoudige maatregelen kunnen bomen effectief beschermd worden.Boom Effect Analyse

Nog veel te vaak gaat het op bouwlocaties mis. Gemeenten en andere overheden legen werken stil. Schadeclaims worden uitgereikt en de boom? De boom is de verliezer. Soms direct, als gevolg van onzorgvuldig ontgraven of een langdurige bemaling. Maar vaak pas na vele jaren door vervelende en meestal dodelijke infecties met houtparasitaire schimmels. Hoe eerder een boomdeskundige wordt ingeschakeld bij een bouwproces hoe beter het is.

Een BEA lijkt op het eerste oog voor bouwend Nederland een administratieve last te zijn. Door echter gericht te kijken, voorafgaande aan het bouwproces, naar bomen kunnen bomen beter worden ingepast het geen heel waardevol kan zijn bij de verkoop van bijvoorbeeld appartementen en bedrijfspanden. Diverse onderzoeken tonen aan dat de economische waardevan vastgoed in een boomrijke omgeving 10 tot 15 procent hoger ligt dan van vergelijkbare objecten in een kale, boom arme omgeving. Bomen die een bouwproject mogelijk in de weg staan kunnen een slechte conditie bezitten en om die reden op voorhand worden verwijderd. Tenslotte kan gekeken worden of waardevolle exemplaren eventueel verplant kunnen worden. Een BEA kan dus ook voor bouwend Nederland als verkoopargument worden gebruikt om een project eerder en sneller te kunnen realiseren.

Foreest Groen Consult beschikt niet alleen over de noodzakelijke kennis van bomen maar heeft door zijn jaren lange ervaring bij projecten in de civiele techniek ook inzicht in bouwprocessen. Dit maakt dat ons bedrijf bij uitstek kan worden ingeschakeld voor het opstellen van Boom Effect Analyse.

Heeft u vragen over een BEA een vitaliteits- en/of groeiplaatsonderzoek of wilt u een onderzoek laten uitvoeren neem dan contact met ons op.