Vitaliteits- en/of groeiplaatsonderzoek

Een vitaliteits-en/of groeiplaats onderzoek wordt uitgevoerd als de vragen opkomen als:

  Moeten de bomen worden vervangen?

  Kunnen de bomen de voorgestelde ingreep in de directe omgeving wel aan?

  Zijn de bomen het waard om te behouden

  De boom groeit slecht, help hoe komt dit?

GroeiplaatsonderzoekVitaliteitsonderzoek stelt de boom centraal. Hoe is het gesteld met de vitaliteit van de boom?

Groeiplaatsonderzoek stelt de groeiplaats centraal. Hoe is het gesteld met de kwaliteit en kwantiteit van de groeiplaats?

Vaak worden beide typen onderzoek door elkaar of aansluitend op elkaar uitgevoerd.

Vitaliteitsonderzoek start bij ons met een beoordeling van de vitaliteit aan de hand van de kroonarchitectuur. Elke boom groeit volgens een bepaald groeimodel. Door de opbouw van de boom aan de hand van dit model te beoordelen kan de vitaliteit van de boom objectief worden bepaald. Een groot voordeel is dat dit gedurende het gehele seizoen mogelijk is en dat de methode onafhankelijk is van tijdelijke stressfactoren zoals droogte of vraat. Vervolgens kunnen aanvullende onderzoeken plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de opbouw, samenstelling en kwaliteit van het wortelstelsel.

Groeiplaatsonderzoek is vrijwel altijd een puur fysieke beoordeling van de groeiplaats. Door het nemen van monsters, het opboren van profielen, het graven van sleuven het opmeten van de verdichting en/of zuurstofgehalte wordt inzicht verkregen in de kwaliteit en kwantiteit van de groeiplaats. De beschikbaarheid van nutriënten kan worden verkregen door het (laten) uitvoeren van een chemische analyse.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.