Faunaplannen

FaunaSinds de invoering van de nieuwe Flora en Faunawetgeving zijn veel gemeenten, bedrijven en burgers in contact gekomen met deze wetgeving. Bouwprojecten werden stilgelegd of afgeblazen en overlast door dieren mag niet meer worden bestreden.

Door de invoering van de wetgeving hebben dieren en planten een stevige bescherming gekregen in ons steeds voller wordende land. Door zorgvuldig met de dier en plantensoorten om te gaan blijken veel ruimtelijke ontwikkelingenineens wel mogelijk te zijn en blijkt het mogelijk om overlast, onder bepaalde voorwaarden, te bestrijden.

Sinds het eerste door ons opgestelde roekenbeschermingsplan weten steeds meer organisaties Foreest Groen Consult te vinden als partner voor het opstellen van Faunaplannen. Het doel van veel van deze plannen is het bieden van een goed, duurzaam alternatief aan een bepaalde diersoort om daarmee overlast op andere locaties te mogen beperken. Inmiddels zijn meerdere roekenbeschermingsplannen opgesteld en is ook het eerste steenmarterbeschermingsplan in werking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.