Boombeheer

Sinds het midden van de jaren negentig van de voorgaande eeuw is in Nederland een zorgplicht voor bomen van kracht. De zorgplicht houdt in dat een eigenaar van een boom moet kunnen aantonen dat hij zich als een goed rentmeester heeft gedragen.

AdviesOm te voldoen aan deze zorgplicht zijn diverse zaken van belang. De belangrijkste zijn:

  Regelmatig terugkerende visuele inspecties

  Uitvoeren van periodiek onderhoud

  Uitvoeren incidenteel onderhoud

  Uitvoeren van het noodzakelijke nader onderzoek

  Ingeval van calamiteiten alle uitgevoerde maatregelen met bijbehorende tijdstippen en uitvoerenden kunnen overleggen

 

Foreest Groen Consult kan samen met u zorgdragen voor een goed beheer van uw bomen.

Wij kunnen voor U onder andere:

Om te voldoen aan deze zorgplicht zijn diverse zaken van belang. De belangrijkste zijn:

  Uw bomen inventariseren en desgewenst digitaal inmeten

  Uw bomen visueel inspecteren op veiligheid volgens de methode van de "Visual Tree Assessment" en de “Integrierte Baum analyse

  Uw bomen aan een nader onderzoek onderwerpen, bij gebleken gebreken

  Groeiplaatsproblemen in kaart brengen

  Verplantingsplannen opstellen

  Boom Effect Analyse of kortweg BEA opstellen


Dit alles en meer kunnen wij voor u verzorgen. U bepaalt de vorm en werkwijze, wij staan garant voor de invulling.

Wilt u volledig 'ontzorgd' worden? Ook dat kan. Wij zorgen er dan voor dat uw bomen tegen een vooraf afgesproken tarief volgens alle geldende regels worden beheerd. Vraag eens naar de mogelijkheden.