Sinds het midden van de jaren negentig van de voorgaande eeuw is in Nederland een zorgplicht voor bomen van kracht. De zorgplicht houdt in dat een eigenaar van een boom moet kunnen aantonen dat hij zich als een goed rentmeesterheeft gedragen.

Om te voldoen aan deze zorgplicht zijn diverse zaken van belang. De belangrijkste zijn:

    Regelmatig terugkerende visuele inspecties;

    Uitvoeren van periodiek onderhoud;

    Uitvoeren incidenteel onderhoud;

    Uitvoeren van het noodzakelijke nader onderzoek;

   Ingeval van calamiteiten alle uitgevoerde maatregelen met bijbehorende tijdstippen en uitvoerenden kunnen overleggen.

Foreest Groen Consult kan samen met u zorgdragen voor een goed beheer van uw bomen.

Wij kunnen voor U onder andere:

    Uw bomen inventariseren en desgewenst digitaal inmeten;

    Uw bomen visueel inspecteren op veiligheid volgens de methode van de "Visual Tree Assessment" en de “Integrierte Baum analyse”

    Uw bomen aan een nader onderzoek onderwerpen, bij gebleken gebreken.

    Groeiplaatsproblemen in kaart brengen;

    Verplantingsplannen opstellen;

    Boom Effect Analyse of kortweg BEA opstellen

Dit alles en meer kunnen wij voor u verzorgen. U bepaalt de vorm en werkwijze, wij staan garant voor de invulling.

Wilt u volledig  'ontzorgd' worden? Ook dat kan. Wij zorgen er dan voor dat uw bomen tegen een vooraf afgesproken tarief volgens alle geldende regels worden beheerd. Vraag eens naar de mogelijkheden.

.