Het uitbrengen van advies

Een van de belangrijkste werkzaamheden van Foreest Groen Consult is het adviseren op het gebied van beheer en inrichting van de Groene buitenruimte.

Foreest Groen Consult stelt adviezen op voor:

  Overheden

  Bedrijven

  Particulieren


De adviezen kunnen o.a. betrekking hebben op:

  Beheer

  Inrichting

  Beleid

  Visie

  Plannen van aanpak

  Flora- en fauna

  Inpassingsvraagstukken


Alle plannen hebben een relatie met de groene buitenruimte. Foreest Groen Consult ‘spreekt’ ook de taal van de civiele techniek, de agrarisch wereld of de waterbouw. Hierdoor zijn de adviezen realistisch en op de praktijk toegesneden.

Neem voor meer informatie contact met ons op.