monumentele laan

 

Een van de belangrijkste werkzaamheden van Foreest Groen Consult is het adviseren op het gebied van beheer en inrichting van de Groene buitenruimte.

Foreest Groen Consult stelt adviezen op voor:

  • Overheden;
  • Bedrijven;
  • Particulieren.

 

De adviezen kunnen o.a. betrekking hebben op:

  • Beheer;
  • Inrichting;
  • Beleid;
  • Visie;
  • Plannen van aanpak;
  • Flora- en fauna;
  • Inpassingsvraagstukken.

Alle plannen hebben een relatie met de groene buitenruimte. Foreest Groen Consult ‘spreekt’ ook de taal van de civiele techniek, de agrarisch wereld of de waterbouw. Hierdoor zijn de adviezen realistisch en op de praktijk toegesneden.

 

.