De naam Foreest Groen Consult

In de vroege middeleeuwen bezaten koningen en prinsen grote gebieden. Deze gebieden noemden zij Foreesten. De Engelse, Duitse en Franse namen voor "Bos", respectievelijk "Forest", "Forst" en "Forêt, zijn hier van afgeleidt.

Foreest is dus een oud Nederlandse naam voor een gebied bestaande uit: bos, heide, landerijen en de stedelijke omgeving. De naam Foreest Groen Consult staat dus voor het werkgebied waarin wij werkzaam zijn.

Hiermee is een directe link gelegd met de breedte van het aanbod aan werkzaamheden dat Foreest Groen Consult u kan aanbieden.

De werkzaamheden

Advies

Foreest Groen Consult kan u op maat gesneden adviezen leveren over de meest uit een lopende groene onderwerpen. Bij niet allerdaagse onderwerpen wordt contact gezocht met specialisten op het desbetreffende gebied.

De adviezen zijn altijd eerlijk, onafhankelijk en verifieerbaar, geheimen kennen wij niet.

Beleid

Foreest Groen Consult kan met u meedenken over beleidsvragen voor strategische beslissingen, toekomst gericht en voor lange termijn zoals voor: groenstructuurplannen, boom- en groenbeleidsplannen, Landschapsontwikkelingsplannen enz.

Beheer

Foreest Groen Consult kan voor u beheer en werkplannen maken voor een natuurgebied van enkele honderden hectares of voor een tuin bij een particuliere woning. Desgewenst kunnen deze plannen voorzien worden van een financiële onderbouwing. Plannen die op maat zijn gesneden en aangepast aan uw dagelijkse praktijk en werkwijze.

Boombeheer

Foreest Groen Consult beschikt over de kennis en de middelen voor het moderne boombeheer.

Naast onderzoeksapparatuur beschikt Foreest Groen Consult over software waarmee voldaan kan worden aan de zorgplicht zoals deze in Nederland geldt ten aanzien van het boombeheer. Op een geavanceerde maar eenvoudige wijze kan Foreest Groen Consult u ondersteunen bij het beheren van uw bomen.

Cameraria

Als eerste in Nederland is Foreest Groen Consult de strijd aangegaan tegen de Paardekastanjemineermot. Naast het introduceren van een geïntegreerd concept in de strijd tegen deze mot voeren wij ook onderzoek uit naar de ontwikkeling van dit vervelende en bedreigende insect. Dit seizoen loopt in Rotterdam Feijenoord dit onderzoek het 5e achtereenvolgende jaar. In Havelte is op landgoed: "de Overcinge" recent een nieuw onderzoek opgestart.

Ontwerp

Foreest Groen Consult kan voor u ontwerpen verzorgen, eigentijds, traditioneel of zeer vooruitstrevend van grote landschappelijke elementen, nieuwe landgoederen tot uw eigen tuin, of het verfraaien van een markante locatie.

Foreest Groen Consult gaat hierbij altijd uit van uw wensen en de aanwezige kwaliteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de modernste CAD middelen.

Onderzoek

Foreest Groen Consult kan voor U een groot scala aan onderzoeken uitvoeren. U kunt hierbij denken aan:

• Boomveiligheidsonderzoek;

• Groeiplaats analyses;

• Nader onderzoek van interne boomdefecten;

• Boom effect analyses ( BEA);

• Literatuurstudies over een specifieke onderwerpen met betrekking tot groen;

Werkvoorbereiding

Foreest Groen Consult bereidt uw project voor vanaf ontwerpfase tot aan definitief bestek. Wij beschikken over de middelen en expertise die hievoor nodig zijn:

• moderne tekenprogrammatuur (Autocad MAP2015 )

• een eigen RAW licentie (CROW)

• bijbehorende besteksoftware (Bakker & Spees)

• project software voor de calculatie (Buisiness V6, TSD Automatisering)

Voor al deze pakketten zijn ondersteunings- en upgrade contracten aanwezig voor de keer dat het echt complex wordt.

Websites

Door het brede werkveld zoeken wij regelmatig producten om problemen voor onze klanten op te lossen. Van enkele 'uitdagingen' heeft Foreest Groen Consult specialistische sites gebouwd. Via deze sites zijn ook de eventuele de gebruikte producten te bestellen.

Op dit moment beheert Foreest Groen Consult twee specialistensites:

www.kastanjezorg.nl de site over belangrijke ziekten en aantastingen in kastanjebomen.

Op de site vindt u informatie over de meest belangrijke ziekten in de Aesculus soorrten (Paardekastanjes) Foto's tonen duidelijk de verschillen den de kenmerken van de diverse ziekten.

www.vogelwering.eu de site over innovatieve producten voor vogelwering en bescherming.

Deze zijn met succes toegepast bij meerdere roekenbeschermingsplannen. De producten zijn bij uitstek geschikt om nadelige gevolgen van menselijk handelen voor vogels te verzachten (mitigerende maatregelen). Hiermee passen de producten uitstekend binnen de moderne flora en fauna wetgeving.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.