Breukvastheid- en/of stabiliteitsonderzoek

Breukvastheid- en/of stabiliteitsonderzoek onderzoekt de centrale vraag of de boom nog voldoet aan de door de mens gestelde veiligheidsnormen.

De inmiddels klassieke leer vertelt ons dat als een boom minder dan 1/6 van de diameter van de stam, wortel of tak gezond hout bevat deze niet meer veilig is. Concreet betekent dit dat een boom met een stamdiameter van 60 cm aan de buitenzijde van de stam minimaal 10 cm gezond hout moet bezitten. Een tak van 10 cm doorsnede is nog steeds veilig als de tak rondom 1,6 cm gezond hout bezit. Dit is de statistisch bepaalde grens van de breukvastheid.

BoombeheerEr zijn zeer veel methoden om de breukvastheid en stabiliteit van een boom te bepalen. Wij passen naast de VTA (Visual Tree Assesment) methode de IBA (Integrierte Baum Annalyse) toe.

De VTA is een natuurkundig bepaalde methode die de sterkteleer van materialen als basis gebruikt. De VTA wordt gebruikt bij de normale visuele inspecties.

De IBA integreert de natuurlijke afbraakprocessen in de beoordeling. Met behulp van de door ons toegepaste IBA methodiek kan een goede beoordeling worden verkregen van de breukvastheid zonder inzet van apparatuur. Bij 98% van de nader onderzoeken is de inzet van apparatuur niet noodzakelijk.

De toepassing van de IBA methodiek vereist wel kennis van de reactie van de boom op afbraakprocessen en het verloop van het afbraakproces zelf.

In situaties waar ultieme zekerheid moet worden verkregen over de breukvastheid van een boom wordt in incidentele gevallen door ons de resistograaf ingezet. De resistograaf is een houtweerstandsmeter waarmee de diameter van de restwand kan worden bepaald. Een 2 mm dikke boornaald wordt in de boom gedraaid en de weerstand die de boornaald ondervindt wordt vastgelegd op een wasstrookje en in een computer. Het wasstrookje kan in het veld worden afgelezen. De computerregistratie wordt gebruikt voor de rapportage.

Blijkt de boom op de grens van zijn breukvastheid te balanceren dan kan nog een houtmonster worden uitgenomen. Dit houtmonster wordt met behulp van de fractometer beoordeeld. Een fractometer meet de breekhoek en de kracht die nodig is om het houtstaafje te breken. Beide waarden vertellen de onderzoeker hoe het gesteld is met de kwaliteit van het hout.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.


.