Nader onderzoek

Na het uitvoeren van een visuele inspectie, het aantreffen van een paddenstoel, een opmerking van een bewoner of passant kan twijfel ontstaan over de veiligheid van een boom.

Staat de boom in het bos of in een landschappelijke beplanting dan kan in veel gevallen de boom eenvoudig worden geveld.

In steeds meer gevallen is bij twijfel aan de veiligheid, kappen geen directe optie meer. Volwassen bomen worden in stedelijke steeds schaarser en het is nog maar de vraag of nadat een boom gekapt is op dezelfde plaats een vergelijkbare boom opnieuw kan opgroeien. De boom moet dan nader onderzocht worden.

Nader onderzoek is alle onderzoek dat meer is dan: een visuele inspectie vanaf de grond uitgevoerd, met inzet van prikstok en kunststof hamer. Een goede en scherp uitgevoerde visuele inspectie kan veel nader onderzoek voorkomen. Te vaak wordt een boom nader onderzocht, terwijl een goed uitgevoerde visuele inspectie dit had kunnen voorkomen. Nader onderzoek kan worden opgesplitst in twee richtingen:

Breukvastheid- en/of stabiliteitsonderzoek.

Vitaliteits- en/of groeiplaatsonderzoek.

Neem voor meer informatie contact met ons op.