De paardekastanjemineermot (Cameraria ohridella) tast sinds 1998 wit bloeiende paardekastanjes (Aesculus hippocastanum)  in Nederland aan.

 

  

Foto's van links naar rechts:

    Mineermotten op de stam van een kastanje;

    De veroorzaker van de problemen, de larve van de mineermot;

    Zo hoor het te zijn een paardenkastanje in volle glorie.

Foto's © 2003  Foreest Groen Consult

 

Waar de mot vandaan komt is tot op heden niet duidelijk. In 1985 is hij voor het eerst aangetroffen op de Balkan. Daarna heeft een ongekend snelle uitbreiding plaatsgevonden over Europa. In de zomer van 2005 zomer hebben wij, deze mot in het midden van Zweden aangetroffen.

Inmiddels is de mot een grote veroorzaker van stress voor de aangetaste kastanjebomen.

Wat de lange termijn effecten op de bomen zijn is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is dat als de bomen gedurende vele jaren grote delen van hun bladoppervlak verliezen dit gevolgen heeft voor de conditie van deze bomen.

De geïntegreerde benadering geeft een goede bijdrage aan het onder controle brengen van de aantasting door de paardenkastanjemineermot en draagt zodoende bij aan het verminderen van stress.

Tijdlijn

 2003

Foreest Groen Consult introduceert met succes de feromoon vallen. Een enquête onder de personen en instellingen die de vallen hebben toegepast laat unaniem een positief beeld zien.

2004

Foreest Groen Consult introduceert voor het eerst een geïntegreerd concept, in de strijd tegen de paardekastanjemineermot.

Het concept is ontwikkeld vanuit de huidige stand van kennis over de ontwikkeling van de paardekastanjemineermot.

Het geïntegreerde concept bestaat uit:

    Mechanische mottenbestrijding (blad verwijderen)

    Technische mottenafweer (lijmbanden)

    Mottencontrole (feromoonvallen)

    Inzet natuurlijke vijanden (beheer)

In het voorjaar 2004 presenteert Foreest Groen Consult haar bevindingen op het internationale Cameraria congres in Praag voor een publiek van wetenschappers.

2006

Foreest Groen Consult introduceert een speciale website over aantastingen van de paardenkastanje. Op de site www.kastanjezorg.nl  leest u meer over deze en andere aantastingen. Bovendien leest u hier wat u zelf kunt doen om uw bomen in een goede conditie te brengen en te houden.

2008

In 2008 gaat het onderzoek van Foreest Groen Consult naar de  ontwikkeling van de paardekastanjemineermot in Rotterdam officieel haar 6 jaar in. Hiermee is dit onderzoek het langstlopende onderzoek naar de ontwikkeling van de paardekastanjemineermot in Nederland.

2010

In 2010 introduceert Foreest Groen Consult het variabele massavangststation in de strijdt tegen de paardekastanjemineermot.

.