Ecologie

Ecologie is de laatste 25 jaar steeds meer in de belangstelling komen te staan. Gelukkig maar want de ons omringende dieren en planten staan erg onder druk.  De kranten, tijdschriften en andere media staan vol met verhalen over de afnemende biodiversiteit.

We moeten ons realiseren dat wij, zonder de dier- en plantensoorten om ons heen, als mens niet kunnen leven.  We dragen dus een verantwoording voor deze medebewoners.

Omdat we met steeds meer mensen  bijelkaar wonen en onze voetafdruk steeds groter wordt, ontstaan er steeds meer uitdagingen. Sommige uitdagingen zijn zo groot dat zonder adequaat ingrijpen we nog meer soorten kwijtraken. Maar omgekeerd kunnen soorten ook noodzakelijke activiteiten belemmeren. Ook wij als mens leven niet meer in de tijd van onze groot ouders.

Deze uitdagingen zijn core buisiness voor Foreest Groen Consult BV.

We onderzoeken, formuleren oplossingen, vragen ontheffingen aan en ondersteunen bij ontwikkeltrajecten rondom de ecologie.

We maken en voeren uit:

  • Quickscans natuuronderoek;
  • Nader onderzoek, naar alle soorten en soortgroepen;
  • Ontheffing aanvragen Wet natuurbescherming;

Stelen vele plannen op zoals:

  • Faunaplannen
  • Mitigatieplannen;
  • Beheer plannnen

 

Heeft u een uitdaging waarbij dieren of planten betrokken zijn dan willen wij graag met u in contact komen.